DVD eduCOM

DVDeduCOM

En el marc de les Jornades d’Educació en Comunicació “L’educació mediàtica. El poder dels mitjans” AulaMèdia va presentar el DVD eduCOM. Educació en Comunicació que inclou diferents peces sobre la televisió i els mitjans de comunicació audiovisuals: Un matí a la redacció del TeleNotícies, televisió per Internet, mitjans i moviments socials, making of d’un programa d’humor i una darrera peca audiovisual sobre la fotografia publicitaria.

El projecte eduCOM.info “vol oferir al professorat, reflexions, recursos i experiències per facilitar la implementació de l’Educació en Comunicació a les aules”. El primer DVD del projecte: “Mirades” -que inclou 5 entrevistes sobre diferents aspectes de l’Educació en Comunicació- va aparèixer l’any 2014 gràcies a l’ajut dels protectors i les protectores d’AulaMèdia.

  DVD Mirades

  mirades50Aquest nou DVD d’AulaMèdia -primer del projecte eduCOM- tracta diferents aspectes de l’Educació en Comunicació: des de la seva necessària implementació a les aules (J. M. Pérez Tornero. UAB), fins a la reflexió sobre alguns dels continguts dels mitjans de comunicació com el racisme (Beatriu Guarro. SOS Racisme) o el masclisme (Joana Gallego. UAB); passant per la importància de l’aprenentatge del llenguatge audiovisual (Sandra Galván. Museu del Cinema) o els nous hàbits de consum que implicarà la televisió del futur (Vicent Partal. Vilaweb).

  Podeu demanar aquest DVD a AulaMèdia (per 15 €) AQUÍ.

   Mirar és saber

   jornades1
   Joan Vila i Triadú a les Jornades Mirar, escoltar… crear! Foto: AulaMèdia

   Més sovint del que ens pensem, mirar equival a saber. Actualment, les imatges en pantalla i els audiovisuals són molt presents en el nostre dia a dia, per la qual cosa és necessari que els mediadors i docents hi tinguem una cura especial i acostumem a l’alumnat a llegir allò que ens diuen les imatges i com ens ho diuen. Els estudiants han de ser capaços no només de veure i sentir de forma passiva, sinó també de mirar i escoltar de forma activa el llenguatge audiovisual.

   Per això, l’alfabetització audiovisual ha d’estar present a les aules, sobretot tenint en compte que, mentre que en el passat es construïen els significats de la realitat des de l’escola, actualment es fa a través de les pantalles. D’aquesta manera, els educands coneixen i entenen el món que els envolta. És imprescindible, doncs, proporcionar-los eines per desenvolupar la seva capacitat crítica, per tal que els missatges, imatges… dels mitjans de comunicació no condicionin els seus discursos i la seva manera de pensar, actuar, estar i ser al món. Perquè no podem oblidar la gran repercussió social dels mitjans de comunicació ni la seva funció educativa o de servei públic.

   Les Jornades Mirar, escoltar… crear! organitzades per AulaMèdia ens han ofert un conjunt de mirades diferents relacionades amb l’Educació en Comunicació. Fins i tot s’ha plantejat el repte d’aconseguir 1000 mirades al voltant de l’acte comunicatiu en els mitjans de comunicació de la mà de professionals i experts de diversos àmbits. Partint d’aquesta idea, penso que la mirada és una de les eines principals amb la qual treballem el professorat. La nostra mirada en relació a l’educació, en definitiva, a la realitat i a la vida, defineix un estil personal de fer, una forma de plantejar-se l’ofici i una manera de donar forma a la nostra quotidianitat.

   cara
   Jornades d’Educació en Comunicació. Mirar, escoltar… crear!

   En aquest sentit, crec que la mirada d’un o una docent ha de ser rica, compromesa i capaç d’adoptar diferents punts de vista, de tal manera que siguem capaços d’ajustar-nos a la particularitat de cada situació i a l’essència de cada infant o jove amb qui treballem i al qual ajudem a créixer. Des d’aquesta perspectiva, l’alfabetització mediàtica i audiovisual pren força, tenint en compte la importància de la imatge a la societat actual, la qual convé analitzar, seleccionar i comprendre críticament. Per això, la mirada d’una mestra i els processos interpretatius i subjectius són fonamentals.

   A través de les diferents mirades que se’m han ofert en aquestes Jornades he pogut connectar, d’una manera o altra, amb els ponents i participants i enriquir-me amb les seves mirades riques, polièdriques i creatives. Sí, creatives en tant que s’han presentat propostes que han aconseguit posar en joc quatre aspectes fonamentals de l’educació: el coneixement, la reflexió, l’emoció i la creativitat. Un fet que es pot corroborar a través de les paraules de Wittgenstein: crear és sempre un acte de comunicació.

   Míriam Cabré Rocafort

    Mirar, escoltar… opinar!

    AulaMèdia va tornar a convocar el dimecres 28 de novembre de 2012 al Col·legi de Periodistes de Catalunya a Barcelona, el professorat interessat en Mitjans de Comunicació i Educació. En primer lloc, Xavier Breil va presentar Dídac Roger, col·laborador i realitzador de diferents materials audiovisuals d’AulaMèdia. Abans, però, va reafirmar la necessitat de mantenir el debat al voltant de l’ús dels mitjans de comunicació a l’escola i de pensar, opinar i analitzar davant de la pantalla, així com la importància que la càmera entri a l’escola com a instrument de creació i producció per part d’alumnes i mestres.

    Dídac Roger va presentar la segona entrevista de la sèrie “1.000 Mirades” amb les opinions de José Manuel Pérez Tornero, catedràtic de la Universitat Autònoma de Barcelona. En el vídeo, el professor Pérez Tornero posa de manifest que cal un canvi d’estil a les nostres aules on la creació i la cooperació s’imposin a vells paradigmes i en què tenir consciencia mediàtica serà un simple raó de supervivència.

    Abans de donar pas a la segona part de la vetllada, AulaMèdia ens va regalar un tast de la producció “Dóna’m la teva mirada” que es troba en període de postproducció. Els dos minuts visionats ens van perfilar una eina didàctica potent i necessària que molts estem esperant amb molta il·lusió.

    Seguidament els convidats a la taula rodona van prendre el seu lloc a la tribuna. En primer lloc, Joana Gallego, professora de l’UAB va centrar el seu discurs en el Gènere i la Comunicació i en el tractament asimètric quantitativament i qualitativament de l’home i la dona als mitjans de comunicació. Alguns exemples serien les informacions esportives on només un 3 o 4 per cent són dedicats a les dones i, sovint, en el tractament de temes extraesportius. Pel que fa a l’economia, el percentatge es mou al voltant del 20 per cent. En l’aspecte qualitatiu, el balanç és encara pitjor ja que l’enfocament seria que l’home es mou en un món públic mentre que la dona ho fa en un món privat. Les dones són mostrades als mitjans com una excepció, com un fet excepcional. Seria com si els homes fossin el subjecte que actua i les dones com l’objecte que, senzillament, és, està.

    En segon lloc va parlar Roger Palà, periodista que pertany al Grup Ramon Barnils i és un dels impulsors de Media.cat, web que fa un seguiment crític del mitjans de comunicació i que publica l’anuari “Els Silencis Mediatics” on es reflecteix aquesta critica vers la professió periodística. Roger Palà va assenyalar que els mitjans han perdut pes per marcar la interpretació dels fets i que la presència de la censura ha adquirit mètodes més subtils com pot ser la no inclusió d’una determinada noticia. Les pressions censuradores, a judici de Palà, es poden deure a pressions politiques, econòmiques, legals o, simplement i amb l’excusa de la crisi, en la precarització de les redaccions de diaris i altres mitjans. Sobre els temes tabú o els que més difícils accés tenen als mitjans, hi hauria en els referits als bancs o les grans empreses.

    Finalment va tancar Beatriu Guarro, col·laboradora de SOS Racisme, que ens va parlar dels recursos lingüístics als mitjans de comunicació. El seu discurs va palesar el paper dels mitjans per la reproducció d’estereotips. Va deixar clar que la immediatesa dels mitjans no potser ser una excusa per esbiaixar la informació perquè es corre el perill d’interioritzar un discurs racista i estereotipat. Beatriu Guarro també va criticar els mitjans de comunicació que no donen veu als protagonistes reals de la noticia i que aquesta invisibilitat falseja clarament la realitat. Va il·lustrar els seus arguments amb uns exemples flagrants de com es posa la visual en els estereotips d’una forma social i moralment irresponsable ja que es realitza una clara contraposició entre Nosaltres i Ells. Per cloure, Beatriu Guarro va demanar als mitjans de comunicació la necessitat de mostrar unes “clàusules d’acció positiva” a les seves informacions.

    Finalment es va obrir el sucós temps de preguntes i debat que va resultar molt enriquidor respecte de la temàtica tractada durant l’acte. D’aquesta manera es va cloure la taula rodona, tot esperant el retrobament en un altra xerrada en un temps no molt llunyà.

    Text: Jaume Martín

    Fotos: Martí Contijoch

     Educació mediàtica

     A la societat del Segle XXI en què vivim, es necessària una consciència social davant els mitjans de comunicació, una alfabetització mediàtica de la societat que doti a la ciutadania d’una mirada crítica davant les pantalles.

     Des d’AulaMèdia entenem que cal una Educació en Comunicació per a tot l’alumnat, que eduqui en les eines tecnològiques audiovisuals, en els llenguatges i –sobretot- en l’anàlisi dels continguts mediàtics.

     En aquest sentit, des d’AulaMèdia, hem posat en marxa aquest web amb la idea d’oferir al professorat -sobretot de Secundària- refexions, recursos i experiències de referència per implementar l’Educació mediàtica a l’aula.