Reflexions i debats

poder1

Els passats dies 6, 7, 8 i 9 de juliol es va celebrar una nova edició, la novena, de les Jornades d’Educació en Comunicació d’AulaMèdia. Així la Sala d’actes del Col·legi de Periodistes es va omplir de les veus experimentades dels ponents i de tot una sèrie de debats en relació a l’educació en comunicació que precisen de ser plantejats.

Tot i que el vincle entre l’educació i la comunicació va ser l’element vertebrador d’aquestes jornades, enguany també s’ha volgut aprofundir en el poder que tenen els mitjans a la nostra societat. Es evident que aquest poder és immens ja que són una peça fonamental en el nostre procés de socialització. A més, ens acompanyen al llarg de la vida i són la única finestra que tenim per mirar més enllà d’allò que podem testimoniar amb els nostres ulls.

És precisament per aquest motiu que resulta alarmant veure com, avui més que mai, influències externes al món del periodisme i la comunicació condicionen l’activitat d’aquests mitjans. Tal i com es va explicar en diverses xerrades de les Jornades, però, aquestes pressions gairebé mai es donen de manera directa, sinó que són els propis periodistes que s’autocensuren, per exemple, per evitar importunar als anunciants del mitjà en qüestió. Havent dit això he de reconèixer que mai deixarà de posar-me els pèls de punta que el primer banc de l’Estat i el desè de tot el món patrocini el telenotícies de la Televisió Pública de Catalunya.

poder30

Encara sobre el tema del poder dels mitjans una de les xerrades que més destacaria és la del Xavier Artigas, codirector de Ciutat Morta. I és que a partir de l’explicació del recorregut que havia seguit la vida del documental es podia entendre el lamentable paper que van jugar els mitjans a l’hora d’intentar amagar la taca que és el cas 4F. Un paper a les antípodes del servei públic que haurien de complir tant els mitjans públics com privats.

Com ja he dit el tema de la comunicació dins l’àmbit educatiu va ser el punt de referència de les Jornades. Gràcies a les diferents xerrades que es van fer en aquesta línia van aparèixer diversos nuclis de debat. Un dels més imprescindibles és el de la necessitat d’incloure la comunicació dins del currículum educatiu. A simple vista ja es veu que aquesta és una demanda ben lògica. I és que resulta ridícul que s’ensenyi a un alumne d’ESO a fer els més complicats anàlisis d’oracions subordinades i en canvi no se li ensenyi a entendre i a observar de forma crítica el contingut d’uns mitjans de comunicació que constantment estan presents en el seu dia a dia.

Una altra reflexió interessant que és va fer en relació a la comunicació dins l’aula va girar al voltant de la falta de formació del professorat a l’hora d’ensenyar els aspectes tècnics de l’audiovisual. Quan aquest debat va aparèixer diversos assistents i ponents van admetre l’existència d’una certa por entre alguns professors al veure que els coneixements que poden tenir es veuen sobrepassats pels seus alumnes. Així, en cas que s’acabés modificant el currículum educatiu seria necessària la posada en marxa de cursos de formació per a mestres per tal de corregir aquesta deficiència. Tanmateix, trobo que la millor formació per a un mestre és la que extraurà de treballar la comunicació audiovisual amb els alumnes tot fent una aposta ferma per la llibertat creativa d’aquests.

llam

En definitiva com s’ha vist les reflexions i debats que van aflorar en les Jornades d’Educació en Comunicació van ser múltiples, variats i apassionants. En qualsevol cas, com ja he dit, són preguntes que fa falta que ens fem i que a partir d’actors com AulaMèdia traslladem a l’opinió pública amb l’objectiu de començar el canvi.

Joan Ballart

 

  DVD eduCOM

  DVDeduCOM

  En el marc de les Jornades d’Educació en Comunicació “L’educació mediàtica. El poder dels mitjans” AulaMèdia va presentar el DVD eduCOM. Educació en Comunicació que inclou diferents peces sobre la televisió i els mitjans de comunicació audiovisuals: Un matí a la redacció del TeleNotícies, televisió per Internet, mitjans i moviments socials, making of d’un programa d’humor i una darrera peca audiovisual sobre la fotografia publicitaria.

  El projecte eduCOM.info “vol oferir al professorat, reflexions, recursos i experiències per facilitar la implementació de l’Educació en Comunicació a les aules”. El primer DVD del projecte: “Mirades” -que inclou 5 entrevistes sobre diferents aspectes de l’Educació en Comunicació- va aparèixer l’any 2014 gràcies a l’ajut dels protectors i les protectores d’AulaMèdia.

   DVD Mirades

   mirades50Aquest nou DVD d’AulaMèdia -primer del projecte eduCOM- tracta diferents aspectes de l’Educació en Comunicació: des de la seva necessària implementació a les aules (J. M. Pérez Tornero. UAB), fins a la reflexió sobre alguns dels continguts dels mitjans de comunicació com el racisme (Beatriu Guarro. SOS Racisme) o el masclisme (Joana Gallego. UAB); passant per la importància de l’aprenentatge del llenguatge audiovisual (Sandra Galván. Museu del Cinema) o els nous hàbits de consum que implicarà la televisió del futur (Vicent Partal. Vilaweb).

   Podeu demanar aquest DVD a AulaMèdia (per 15 €) AQUÍ.

    Mirar és saber

    jornades1
    Joan Vila i Triadú a les Jornades Mirar, escoltar… crear! Foto: AulaMèdia

    Més sovint del que ens pensem, mirar equival a saber. Actualment, les imatges en pantalla i els audiovisuals són molt presents en el nostre dia a dia, per la qual cosa és necessari que els mediadors i docents hi tinguem una cura especial i acostumem a l’alumnat a llegir allò que ens diuen les imatges i com ens ho diuen. Els estudiants han de ser capaços no només de veure i sentir de forma passiva, sinó també de mirar i escoltar de forma activa el llenguatge audiovisual.

    Per això, l’alfabetització audiovisual ha d’estar present a les aules, sobretot tenint en compte que, mentre que en el passat es construïen els significats de la realitat des de l’escola, actualment es fa a través de les pantalles. D’aquesta manera, els educands coneixen i entenen el món que els envolta. És imprescindible, doncs, proporcionar-los eines per desenvolupar la seva capacitat crítica, per tal que els missatges, imatges… dels mitjans de comunicació no condicionin els seus discursos i la seva manera de pensar, actuar, estar i ser al món. Perquè no podem oblidar la gran repercussió social dels mitjans de comunicació ni la seva funció educativa o de servei públic.

    Les Jornades Mirar, escoltar… crear! organitzades per AulaMèdia ens han ofert un conjunt de mirades diferents relacionades amb l’Educació en Comunicació. Fins i tot s’ha plantejat el repte d’aconseguir 1000 mirades al voltant de l’acte comunicatiu en els mitjans de comunicació de la mà de professionals i experts de diversos àmbits. Partint d’aquesta idea, penso que la mirada és una de les eines principals amb la qual treballem el professorat. La nostra mirada en relació a l’educació, en definitiva, a la realitat i a la vida, defineix un estil personal de fer, una forma de plantejar-se l’ofici i una manera de donar forma a la nostra quotidianitat.

    cara
    Jornades d’Educació en Comunicació. Mirar, escoltar… crear!

    En aquest sentit, crec que la mirada d’un o una docent ha de ser rica, compromesa i capaç d’adoptar diferents punts de vista, de tal manera que siguem capaços d’ajustar-nos a la particularitat de cada situació i a l’essència de cada infant o jove amb qui treballem i al qual ajudem a créixer. Des d’aquesta perspectiva, l’alfabetització mediàtica i audiovisual pren força, tenint en compte la importància de la imatge a la societat actual, la qual convé analitzar, seleccionar i comprendre críticament. Per això, la mirada d’una mestra i els processos interpretatius i subjectius són fonamentals.

    A través de les diferents mirades que se’m han ofert en aquestes Jornades he pogut connectar, d’una manera o altra, amb els ponents i participants i enriquir-me amb les seves mirades riques, polièdriques i creatives. Sí, creatives en tant que s’han presentat propostes que han aconseguit posar en joc quatre aspectes fonamentals de l’educació: el coneixement, la reflexió, l’emoció i la creativitat. Un fet que es pot corroborar a través de les paraules de Wittgenstein: crear és sempre un acte de comunicació.

    Míriam Cabré Rocafort

     Educació mediàtica

     A la societat del Segle XXI en què vivim, es necessària una consciència social davant els mitjans de comunicació, una alfabetització mediàtica de la societat que doti a la ciutadania d’una mirada crítica davant les pantalles.

     Des d’AulaMèdia entenem que cal una Educació en Comunicació per a tot l’alumnat, que eduqui en les eines tecnològiques audiovisuals, en els llenguatges i –sobretot- en l’anàlisi dels continguts mediàtics.

     En aquest sentit, des d’AulaMèdia, hem posat en marxa aquest web amb la idea d’oferir al professorat -sobretot de Secundària- refexions, recursos i experiències de referència per implementar l’Educació mediàtica a l’aula.