No sé si m’explico…

practica

No sé si m’explico…
Intervencions per a una capacitació comunicativa global.
Cornellà de Llobregat 2009-2010

Amb aquest projecte pretenem capacitar els ciutadans en els aprenentatges de les diverses esferes de la comunicació des d’una vessant pràctica. Volem aprofundir en aspectes com ara l’expressió oral i escrita, tant important en el nostre desenvolupament interpersonal, social, etc. Però també proposem prendre contacte amb continguts i metodologies comunicatives més vinculades amb la comunicació dels nostres dies, com és l’expressió audiovisual (ràdio i televisió) o la digital (Internet, blocs, etc.). Proposem educar en comunicació des d’una perspectiva global.

Si fem un cop d’ull al nostre entorn podem comprovar que els mitjans de comunicació representen el fenomen social i cultural més impressionant del darrer segle. Cap altra realitat comunicativa i social al llarg de la història havia ocupat tantes hores de la vida quotidiana de la ciutadania, i cap altra havia demostrat un poder tan gran per transmetre informació, fabricar emocions, convèncer o entretenir.

practica1

L’estudi i la capacitació dels mitjans de comunicació i des seus llenguatges desenvolupa la llengua oral i la capacitat d’expressar-se, d’estructurar-se mentalment i de raonar; promou el coneixement dels nous llenguatges audiovisuals i digitals i el domini de les noves formes comunicatives del nostre segle.

Proposem donar a conèixer maneres d’expressió i de producció creativa, a més d’oferir recursos per a l’anàlisi i la interpretació de la informació i de la comunicació. Amb les activitats i les intervencions que es recullen en aquest projecte volem oferir la possibilitat de ser ciutadans ben informats i d’estar preparats per intervenir en la comunicació.

Per desenvolupar aquestes Intervencions per una capacitació comunicativa global proposem diferents activitats dividides en tres blocs: premsa, ràdio i audiovisual.

No sé si m’explico… és un projecte d’AulaMèdia i Objectiu Comunicació impulsat per l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat amb el suport de la Diputació de Barcelona.