IMTV

IMTV

En el currículum d’educació secundària obligatòria la competència comunicativa lingüística i audiovisual apareix com una de les primeres competències transversals, que són aquelles bàsiques pel desenvolupament personal i per la construcció del coneixement. És sabut, però, que la incidència de la comunicació audiovisual en el món de l’educació primària i secundària encara està lluny de ser considerada òptima tenint en compte el paper dels mitjans i l’audiovisual en l’entorn de socialització de l’alumne.

Tanmateix existeixen nombrosos centres on aquestes competències són treballades amb més profunditat, alguns d’aquests casos han estat analitzats en articles anteriorment a AulaMèdia. En aquest volem donar a conèixer el cas de la cooperativa Institució Montserrat del barri barceloní de Sants. Per fer-ho hem parlat amb en Nico Torres que, com a professor de tecnologia i informàtica, ha sigut qui ha portat les regnes de la creació i desenvolupament de Institució Montserrat TV (IMTV).

IMTV va ser una de les primeres televisions escolars a Catalunya. Hereva del Projecte Grimm, IMTV rep els seus continguts audiovisuals de la producció duta a terme pels alumnes que cursen un crèdit variable d’audiovisuals disponible per a tots els cursos, de l’activitat desinteressada i extraescolar d’un grup nombrós d’alumnes de diferents cursos de la ESO i, finalment, d’activitats que inclouen l’ús d’eines audiovisuals englobades dins les matèries comunes. Pel que fa aquesta última font de continguts en Nico reconeix que a vegades resulta complicat involucrar el professorat d’altres assignatures en la inclusió d’eines audiovisuals en les activitats que es desenvolupen en el si de la matèria, tot i que també explica que a poc a poc aquesta dinàmica es va trencant. Així, ens ha donat a conèixer algunes de les propostes que en l’últim any sí que es van poder dur a terme en aquesta línia. Com per exemple la creació d’un videocurrículm en el marc de l’assignatura d’emprenedoria, la representació d’una escena històrica per socials o la confecció d’un reportatge de vídeo per una visita al Barri Gòtic.

IMTVcap

Pel que fa les produccions audiovisuals desenvolupades des del crèdit variable i des de l’activitat extraescolar comentada, en Nico assegura que els alumnes tenen una gran llibertat a l’hora de decidir-ne els continguts. D’aquesta manera, IMTV esdevé un espai de creació on els alumnes són lliures d’experimentar per acabar coneixent un llenguatge que requereix una comprensió diferent a la del llenguatge escrit o oral, el llenguatge audiovisual.

Més enllà dels reconeixement i els premis que ha aconseguit IMTV en tots aquests anys el vertaderament important d’aquesta experiència són els fruits que ha donat i segueix donant als alumnes d’aquest centre. I és que, tal i com ens explica en Nico, amb la gran majoria d’alumnes que s’involucren amb IMTV es fa evident l’aflorament de les seves capacitats creatives, perquè es familiaritzen amb el llenguatge de la imatge; de coneixement tècnic, ja que aprenen a fer funcionar des de càmeres fins a programes d’edició; i d’anàlisi crític dels mitjans, ja que després d’haver participat en la producció audiovisual són capaços de consumir els mitjans audiovisuals amb uns ulls diferents.

Joan Ballart