Una ciutadania crítica

unacc

Una ciutadania crítica és una seqüència didàctica creada per a treballar l’anàlisi dels mitjans de comunicació que us pot ser útil en diferents matèries i edats.

Està organitzat en 13 unitats didàctiques amb explicacions i activitats que tracten àmbits com la publicitat, els informatius o la manipulació de les imatges.

Com vol ser aquest material?

Flexible: està seqüenciat pas per pas, però per utilitzar-lo no és imprescindible seguir l’ordre proposat; en la majoria de casos es poden intercanviar els apartats  o triar-ne només alguns.

Autònom: en el bloc hi ha absolutament tot el material necessari per a desenvolupar les unitats. No cal res més, tot i que aquells que ho vulguin també hi trobaran referències de llibres i webs per aprofundir en els continguts.

Polivalent: aquest material s’adapta a diferents metodologies: per fer-lo servir el docent en pantalla, a l’aula amb els ordinadors dels alumnes o perquè el treballin els alumnes sols a casa. També a diferents matèries com Tutoria, Ètica, Llengua o Comunicació Audiovisual.

Multimèdia: aprofitant el format web, treballareu amb diferents formats: text, imatges, diapositives, àudio i vídeo.

Unitats didàctiques:

Autor: Xavier Breil per a AulaMèdia · Educació en Comunicació